Skip to Content

Yuma simvolu: düzgün qulluğun açarı

Baxamayaraq ki, paltaryuyan maşın işin çoxunu özü yerinə yetirsə də, yun materialı paltaryuyan maşında yuyarkən öncədən nəzərə alınmalı olan bir neçə vacib aspektlər var. Biz sizə addım-addım ən yaxşı şəkildə necə etdəcəyinizi izah edəcəyik.

Geyim əşyanızın etiketindəki tipik qulluq simvolları

Parçaya optimal qulluq üçün ilk addım – yun material istisna olunmur – geyimin etiketinə baxmaqdır. Etiketin üzərində çap edilmiş yuma simvolu təkcə çamaşırın özü haqqında deyil, həmçinin daha sonrakı qulluq haqqında vacib məlumat verir. Xüsusilə ipək və yun, yəni həssas parçalar üçün yuma və qulluq simvollarının düzgün şərh edilməsi çox vacibdir.

Əl ilə yuma

Bu yuma simvolu paltarları yalnız 30 °C-dən çox olmayan temperaturda yalnız əl ilə (əl ilə yuma üçün uyğun məsləhətləri bizdən əldə edəcəksiniz) və ya maşında əl ilə yuyula bilən yun üçün əl ilə yuma proqramından istifadə etməklə yumalı olduğunu göstərir.

Həssas yuma rejimi

Bu yuma simvolu ipək və yun kimi tələbkar parçalara qulluq üçün tipik bir simvoldur. “Woolmark” etiketində “maşınla yuyula bilən” və ya uyğun yazısı olan xüsusi emal olunmuş yun parçalar. “Maşınla yuyula bilən yun” qeydi olan çamaşırlar istənilən paltaryuyan maşının yun və ya həssas yuma rejimində asanlıqla yuyula və sonra qısa müddətə fırladıla bilər.

Yumayın

Yeni sevimli yun sviterinizin etiketində aşağıdakı yuma işarəsini görmüsünüz? Bu simvol olan geyim əşyaları əl və ya maşınla yuyulmamalıdır. Bu halda təmizləmə şirkətinə müraciət etmək düzgün qərardır.

Diqqətlə qurudun

Bu qulluq simvolu çamaşırın özünə deyil, ondan sonra düzgün qulluğa şamil olunur. Etiketdə bu simvol ilə işarələnmiş geyim əşyaları daha aşağı temperaturda quruducuda qurudula bilər.

Quruducuda qurutmayın

Etiketində bu qulluq simvolu olan paltarları quruducuda qurutmaq mümkün deyil. Paltarı üfüqi formada sərmək və havada qurutmaq daha məsləhətlidir.

Aşağı temperaturda ütüləyin

Əlbəttə ki, ütüləmə simvolları da həmçinin yun üçünümumi qulluq simvolları siyahısında əks olunmalıdır. Etiketdəki bu qulluq simvoluna əsasən, geyim əşyasını aşağı temperaturda ütüləmək olar. Parlaq və ya təzyiqə həssas olan geyimlər üzərinə quru bir parça qoyularaq və ya lazım olduqda isə tərs üzündən ütülənməlidir.

Ütüləməyin

Bu qulluq simvolu bütün suallarınızı cavablayır: Burada ütüləmək mümkün deyil. Ən yaxşısı paltarı hamarlamaq və hamar şəkildə qoymaqdır.

Bütün yuma və qulluq simvollarının icmalı

Paltarınızın etiketindəki simvollardan başqa hər hansı bir yuma və qulluq simvolları varmı? Onda onların nə demək olduğunu anlamaq üçün siyahımıza nəzər salın.

Əgər bu yuma simvolu əks olunubsa, paltar maksimum 40 °C-ə qədər normal yuma rejimində yuyula bilər.

Bu yuma simvolu o deməkdir ki, paltar maksimum 50 °C-də normal yuma rejimində yuyula bilər.

Bu halda, normal yum rejimində maksimum 60 °C temperatura icazə verilir.

Bu yuma simvolu olan geyimləri maksimum 70°C temperaturda normal rejimdə yuya bilərsiniz.

Bu simvol 95 °C-ə qədər temperaturda normal yuma rejimi deməkdir.

Bu yuma simvolu geyimlərinizi həssas yuma rejimində (məsələn, asan qulluq və ya yüngül yuma proqramı) maksimum 40 °C-də yuya biləcəyinizi göstərir.

Bu simvol həm də həssas yuma rejimini maksimum 50 °C temperaturda (məsələn, asan qulluq və ya yüngül yuma proqramı) tövsiyə edir.

Bu simvol olan paltarları 60 °C-dən yüksək olmayan temperaturda həssas bir yuma rejimində (məsələn, asan qulluq və ya yüngül yuma proqramı) yuyun.

Altındakı iki xətt xüsusi həssas yuma rejimini göstərir və maksimum 30 °C temperatura icazə verilir.

Bu yuma simvolu olan paltarlar xüsusi həssas yuma rejimində 40 °C-ə qədər temperaturda yuyula bilər.

Bu qulluq simvolu paltarın normal olaraq quruducuda qurudula biləcəyini göstərir.

Bu simvol olan geyimləri suyu damcılayan şəkildə kölgəli yerə hamar sərərək qoyun.

Bu simvol qeyd olunan parçanı yaxşı olardı ki, çamaşır ipində qurudasınız.

Bu simvol həmçinin çamaşır ipində, lakin kölgəli yerdə qurutmağı da tövsiyə edir.

Etiketində bu məlumat olan geyimləri kölgədə, lakin nəmli vəziyyətdə çamaşır ipində qurudun.

Bu simvol sizin üçün nə məna kəsb edir? Paltar quruması üçün kölgəli yerdə üfüqi olaraq düz bir hamar səthə sərilməlidir.

Digər tərəfdən, paltarı suyu damcılayan vəziyyətdə qurumağa sərsəniz, o zaman geyimdə bu simvol olmalıdır.

Ütüdəki iki nöqtə paltarların yalnız orta temperaturda, yəni maksimum 150 °C temperaturda ütülənə biləcəyini göstərir.

Üç nöqtə də maksimum 200 °C temperaturdan çox olmamaq şərtilə orta dərəcədə isti ütüləməni göstərir.

Əgər bu qulluq simvolu etiketdə qeyd olunubsa, ağardıcıdan tamamilə yayınmalısınız – yalnız rəngli və yumşaq yuyucu vasitələrlə yuyun.

Bu simvol əks olunan geyim əşyası müqayisədə daha az həssasdır və həm xlor, həm də oksigenli ağardıcı (məsələn, universal yuyucu vasitələr) ilə təmizlənməyə dözə bilər.

Bu simvol uyğun geyimin oksigenli ağardıcı (məsələn, universal yuyucu vasitə) ilə təmizlənə biləcəyini göstərir.

Bu simvol olan geyimlər kimyəvi təmizlənməyə verilməməlidir.

Bu simvolla isə tam əksinə: zəhmət olmasa, onu yalnız kimyəvi təmizləmədə təmizləyin!

İndi vəziyyət bir az qəliz hal alır: Etiketdə bu simvol olan paltar karbohidrogenlər, tetraxloretilen, həmçinin R113 və R11 məhlulları ilə təmizlənə bilər.

R113 və karbohidrogen məhlulları bu qulluq simvolu olan geyimlər üçün təhlükə yaratmır.

Yaş şəkildə təmizləmə? Bu simvola əsaslansaq heç bir problem yoxdur!

Bu simvola əsasən, yalnız məhdud nəmlik və temperaturda karbohidrogenlər, tetraxloretilen və R113 və R11 məhlulları ilə təmizləməyə icazə verilir.

Əgər etiketdə bu simvol varsa, paltarları R113 və karbohidrogen məhlulları ilə təmizlədə bilərsiniz. Lakin burada da nəm və temperatur verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərə diqqət yetirin.

Siz artıq icazə verilən yaş şəkildə təmizləmə üçün simvolu tanıyırsınız. Bu simvol yalnız kiçik bir əlavə edir: “Nəm və temperatur verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər var”.

Paltaryuyan maşını düzgün şəkildə doldurun

Qulluq və yuma simvolları yoxlanıldıqdan sonra paltaryuyan maşın doldurula bilər. Barbanın çox dolu olmadığından əmin olun, çünki yuyulma zamanı çox yük parçalarda normadan artıq mexaniki gərginlik yaradır. Əlavə olaraq yuyucu vasitənin düzgün həll olunmaması riski də var. Yun və ipək kimi bütün incə parçalar üçün hər yumada barabanın yalnız dörddə biri doldurulmalıdır.

Bizim məsləhət
Yumamışdan öncə:

  • bütün qarmaqları, basma düymələri və s. bağlayın
  • Cibləri boşaldın
  • Paltarları tərs üzünə çevirin
  • Mümkün rəng axmasının qarşısını almaq üçün tünd, açıq və ya ağ rəngli geyimləri ayırın

Yuma proqramını və temperaturu seçin

Əgər yun paltarınızın etiketində əl ilə yuma simvolu varsa, paltaryuyan maşınınızda əl ilə yuma proqramını seçin və qulluq təlimatlarına uyğun olaraq temperatur tənzimləmə funksiyasını sazlayın.

Əgər etiket artıq kəsilibsə və siz yuma təlimatlarını dəqiq xatırlaya bilmirsinizsə,o zaman əl ilə yuma proqramını seçin. Hər ehtimala qarşı temperatur tənzimləyicisini soyuq yuma rejiminə sazlayın. Əgər parça maşında yuyula bilən yundan hazırlanıbsa, onu maşında, yun parçalar üçün və ya yüngül yuma proqramında 30 °C-yə qədər temperaturda yuyun.

Bizim məsləhət
Əgər kaşmir kimi xüsusilə həssas parçaları yumaq istəyirsinizsə, həmişə soyuq su ilə əl ilə yuma proqramından istifadə edin.