Skip to Content

Perwoll Qulluq və Bərpa

Fibex-tech * formulu ilə Perwoll bərpaedici yuyucu gel paltarlarınıza xüsusi ehtiyatla qayğı göstərir, 80%-dək** tiftikləri aradan qaldırır və davamlı istifadə etdikdə onların əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
*Fibrex-tech
**Henkel daxili araşdırmaların nəticələri ilə təsdiqlənib ki, pambıq və pambıq qarışıqlı parçalarda nəticə 20 yumadan sonra özünü göstərir.


Tez-tez yuyulma nəticəsində ən sevdiyimiz paltarların (köynəkdən libaslara qədər) gözəlliklərini itirdiklərinə görə çox təəssüflənirik. Parçanın lifləri zədələnir və tikfitklər meydana gəlməyə başlayır. Bu da paltarların görünüşünə xələl gətirir. Fibex-tech* formulu ilə Perwoll Care & Repair bərpaedici yuyucu gel paltarlarınızi nəyin ki, yeni zədələnmələrdən goruyur, həmçinin bir necə dəfə istifadədən sonra tiftiklərin 80%-ni** təmizləyir.

*Fibrex-tech
**Henkel daxili araşdırmaların nəticələri ilə təsdiqlənib ki, pambıq və pambıq qarışıqlı parçalarda nəticə 20 yumadan sonra özünü göstərir.

Hər bir məhsulun etiketində göstərilmiş təlimatlara hər zaman əməl edin. Perwoll maye yuyucu vasitəsini əsas camaşır yuyucu vasitəniz kimi istifadə edin. Perwoll maye yuyucu vasitəsini yuyucu toz bölməsinə əlavə edin.

Maşınla yuma (yumşaq-normal su)
60 ml: az kirli
90 ml: orta kirli
120 ml: çox kirli

Əllə Yuma
Hər 5L üçün 40 ml

Tövsiyə olunan temperatur 
30 °C - 60 °C aralığındakı bütün temperaturlar üçün uyğundur

İstehlak
1 L = 16 yuma (hər biri 2-3 kq)

Perwoll hər növ rəngli paltarların yuyulmasında istifadə oluna bilər. İpək və yun parçaları isə Perwoll İpək və Yun növü ilə yuyulması tövsiyyə olunur.

Digər məhsullar

Daha zərif qulluq üçün daha çox məhsulları kəşf edin.

  • Perwoll Yun və İpək

  • Perwoll Aroma-Baxımı

  • Perwoll ağ rəngin və parçanın bərpası effekti

  • Perwoll Color & Fiber

  • Perwoll Black & Fiber