Skip to Content

Perwoll Yun və İpək

Yun və ipək kimi zərif parçalara heyranedici qulluğu hiss edin

Fibercare* formulu ilə Perwoll, yun və ipək əşyalara üç əsas istiqamətdə qulluq göstərir: parçaya qulluq, ehtiyatlı yuma və forma saxlamaq.

Fibercare* fomulası zərif parçalara 3 əsas istiqamətdə qulluq göstərir:

  1. Parçaya qulluq —  liflərə təsir göstərərək, parçanın yumşaqlığını qoruyur
  2. Ehtiyatlı yuma — çirkləri yumşaq şəkildə aradan qaldırır
  3. Parçanın formasını saxlayır — liflərin elastikliyini qoruyur

* Fibercare

Hər bir məhsulun etiketində göstərilmiş təlimatlara hər zaman əməl edin. Perwoll maye yuyucu vasitəsini əsas camaşır yuyucu vasitəniz kimi istifadə edin. Perwoll maye yuyucu vasitəsini yuyucu toz bölməsinə əlavə edin.

Maşınla yuma (yumşaq-normal su)
60 ml: az kirli
90 ml: orta kirli
120 ml: çox kirli

Əllə Yuma
Hər 5L üçün 40 ml

Tövsiyə olunan temperatur 
30 °C - 40 °C aralığındakı bütün temperaturlar üçün uyğundur

İstehlak
1 L = 16 yuma (hər biri 2-3 kq)

Yuyucu gel Perwoll Yun və İpək Yun (kaşmir, moher, lama, alpaqa, quzu yunu və s.), pərqu, ipək və viskoz kimi zərif parçalar üçün uyğundur.

Digər məhsullar

Daha zərif qulluq üçün daha çox məhsulları kəşf edin.

  • Perwoll Black & Fiber

  • Perwoll ağ rəngin və parçanın bərpası effekti

  • Perwoll Aroma-Baxımı

  • Perwoll Color & Fiber

  • Perwoll Qulluq və Bərpa