Bərpaedici effekt

Tez-tez yuyulma nəticəsində ən çox sevdiyimiz paltarlarımızın gözəl görüntüsünü itirməsindən hər zaman çox məyus olmuşuq. Liflər sərtləşir və tiftiklənməyə başlayır, nəticədə isə paltarlar köhnə kimi görsənir. Repairzyme®-lı Perwoll Care & Repair Perwoll-un lifləri bərpa edən ilk maye yuyucu vasitəsidir. Bu vasitə liflərin sərtləşməsinin və tiftiklənməsinin qarşısını amaqla yanaşı, bir neçə yumadan sonra tiftiklənmə və topalanmanı 80%-dək azaldır.